The Quadratic Stylist

Ballad Of The Green Berets

När man då gå vidare i karriären!

Nu som man satt vid matbordet så hade vi fullt upp med att göra oss i ordning för jobbardagen som skulle vara den längsta. Det första var att ordna med maten så att man hade allt man behövde och dessutom så visste jag att denna dag skulle vi ha en bra ledarskapskurs så att vi skulle få gå vidare i företaget. Det gjorde att jag till slut blev chef i ett dotterbolag och detta fick mig att värdera denna kurs och detta för att den gav mig dom lärdomarna som jag behövde och som gjorde att jag kunde axla det ökade ansvaret genom att man fick förståelse hur jag skulle behandla andra.