The Quadratic Stylist

Ballad Of The Green Berets

Byggdes med farliga ämnen

Om ditt hus är byggt mellan femtio och sjuttio talet då kan det vara en bra ide att göra en pcb inventering av huset. För på den tiden användes pcb i byggmaterial men det visade sig vara giftigt så många hus som är byggda under den tiden måste saneras från pcb. Jag tror att det är lag på att fastighetsägare måste göra en pcb inventering ifall dom äger en fastighet från de åren. Pcb är ett farligt miljögift som bland annat kan orsakar cancer hos dem som varit utsatt för det under en längre tid. En inventering är klokt att göra!